9 milions d’euros d’inversió a Sants-Montjuïc es decidiran per votació popular L'Ajuntament posa en marxa, per primer cop, un procés de pressupostos participatius on es determinarà en què es gasten 75 milions d'euros

El regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra, explicant els pressupostos participatius als mitjans de comunicació del districte | Foto: Ràdio Hostafrancs

 

Fins a 9 milions d’euros del pressupost municipal el decidirà la ciutadania del districte de Sants-MontjuÏc, d’un total de 75 milions que l’Ajuntament de Barcelona sotmetrà a votació popular en el conjunt de la ciutat. Per primera vegada el consistori posa en marxa un procés de participació que culminarà el dia 7 de juny i que servirà per què els ciutadans decideixin de manera directa el 5% del total d’inversió ordinària prevista a la ciutat fins a l’any 2023. Hi podran votar totes les persones empadronades a la ciutat que siguin majors de 14 anys.

Els projectes presentats han de ser exclusivament per a inversions que no comportin despesa corrent. Per exemple hi tenen cabuda projectes de remodelació de carrers o espais públics o millora i ampliació d’equipaments públics ja existents, incloses les escoles. Per entrar en aquest programa de pressupostos participatius les propostes han de ser d’inversions que no superin els 2 milions d’euros i que no siguin inferiors als 50.000.

El calendari del procés participatiu és el següent:

1 – Debat i presentació de projectes del 3 de febrer al 27 de març

2 – Priorització. Cada projecte pot sumar suports per poder passar a la fase de concreció i votació. Del 20 al 30 d’abril

3 – Votació final. Del 26 de maig al 7 de juny.

S’hi podran presentar propostes, principalment, en els següents àmbits de treball:

  • La rehabilitació, reforma, ampliació o millora o dotació tecnològica d’equipaments públics i infraestructures, com centres cívics, casals de barri, centres educatius, biblioteques, ludoteques o instal·lacions esportives, entre altres.
  • Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes, com per exemple pistes esportives, punts verds o espais de joc infantils.
  • La reurbanització i millora dels espais públics.
  • Infraestructures i mobiliari urbà.
  • Aplicacions o infraestructura tecnològica.

Qualsevol persona, encara que no estigui empadronada al districte o a la ciutat, pot presentar la seva proposta o projecte d’inversió, que podrà costar entre 50.000 i dos milions d’euros. Es podrà fer a través de quatre canals:

  • la plataforma decidim.barcelona,
  • els punts de participació itinerants al carrer, amb el suport de persones dinamitzadores,
  • els debats presencials temàtics o de col·lectius
  • els òrgans ordinaris de participació.

En la fase de votació de les propostes poden participar totes les persones empadronades a Barcelona majors de 14 anys. Es vol afavorir la participació de joves a la presa de decisions de la ciutat. En la priorització dels projectes, els veïns i veïnes podran fer un màxim de 10 suports a diferents projectes del conjunt de la ciutat.

Un cop prioritzades les propostes per a cada districte, també es concretaran els projectes. Els promotors i els equips municipals treballaran en aquest procés de cocreació per tal de definir tots els aspectes tècnics, pressupost, costos i calendari d’execució. Només passaran a la fase de concreció els 30 projectes amb més suports de cada districte.

La fase de votació permetrà tenir el llistat de projectes a desenvolupar fins al 2023 al  districte. Els veïns i les veïnes podran votar per les propostes dl districte de residència i d’un altre districte de la ciutat. Acabat el procés participatiu es farà un retorn de totes les propostes i s’establirà una comissió de seguiment a cada districte.

En paral·lel ha començat també el termini perquè la ciutadania presenti propostes a incloure al Programa d’Actuació Municipal i de Districte (PAM-PAD). El PAM és el document que planifica l’activitat municipal per als propers anys i fixa les actuacions i projectes més significatius que es duran a terme durant el mandat. A diferència dels pressupostos participatius, aquest és un document acordat entre els grups municipals i la ciutadania, que pot presentar tantes propostes com vulgui (i no només d’inversions, sinó també de serveis i despesa corrent).

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*