RÀDIO HOSTAFRANCS

Manifest del Dia de la Dona Treballadora a Creu Coberta

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CREU COBERTA

La diversitat de gènere és un factor de competitivitat empresarial. Però la dificultat de conciliar comporta que una tercera part de les dones professionals i directives han de renunciar a la feina per raons de maternitat i cura de la família. L’impacte econòmic d’aquesta pèrdua de talent femení és el 0,5% del PIB català. És necessari doncs incrementar aquest talent i posar en valor a la dona empresària i directiva per tal de capitalitzar totalment i efectivament la meitat del capital humà de la nostra economia.

Per altra banda, el 60% dels universitaris són dones, però aquesta proporció baixa fins al 25-30% en els estudis de postgrau i màsters de gestió, fet que dificulta l’accés de les dones a càrrecs de direcció i, per tant, a tenir un paper rellevant en la presa de decisions en el món empresarial.

Així mateix, la carrera professional de les dones topa amb un “sostre de vidre” que és un conjunt d’obstacles poc visibles i subtils, que descoratja o frena el seu desenvolupament professional. Aquest sostre de vidre, que també és un topall econòmic, fa que les dones tinguin menys possibilitats d’arribar a posicions directives o de gerència que els homes. A més, hi ha un topall econòmic per a elles que arriba fins a un 30% menys.

Al comerç del nostre eix, i de la nostra ciutat, la dona sempre ha tingut un paper rellevant. Les dones han fet créixer el nostre carrer, han obert empreses i establiments comercials, els han dirigit, els han nodrit de tot allò que ha definit el comerç de Creu Coberta: competitivitat, tracte exquisit, qualitat, sensibilitat, flexibilitat, adaptació i rigor.

Avui en dia, la dona treballadora gestora d’un establiment, botiguera, administrativa, dependenta, cal que tingui les eines per formar-se en tots els àmbits on es desenvolupen laboralment.

Per tal de que la societat progressi econòmicament i socialment i poder mantenir l’Estat del Benestar, cal que la participació activa de les dones en l’economia d’un país s’aproximi al 70% i que la natalitat no decreixi. Per això hem de canviar la cultura i les organitzacions. Cal incorporar a les nostres entitats, empreses i administració models femenins a seguir, amb visibilitat pública, per facilitar la incorporació de les dones en els àmbits de decisió econòmica i empresarial.

Cal també afavorir un canvi de cultura social i empresarial per facilitar la coresponsabilitat d’homes i dones tant en l’àmbit personal com el professional. És necessari convergir cap a les pautes socials dels països europeus més desenvolupats, en horaris laborals i en oferta de serveis de cura als infants i a la gent gran, ja que això portarà la correcció de molts dels desequilibris de gènere presents a la nostra societat.

És necessari impulsar el talent femení en totes les organitzacions per tal d’activar els canvis necessaris que avui necessitem a les organitzacions i a la pròpia societat.

I cal que les nostres treballadores, empresàries i botigueres tinguin tota la formació que necessiten per desenvolupar la seva feina amb excel·lència, i tota la garantia de respecte als seus drets com a dones.

És per això que nosaltres, comerciants, amigues i veïnes de Creu Coberta exigim…

1 – La paritat en els càrrecs públics.

2 – L’increment de la representació de les dones en lloc de responsabilitat a les empreses i altres institucions.

3 – Una educació que permeti a nois i noies assolir les mateixes fites.

4 – Mesures per prevenir i combatre la violència masclista.

5 – Condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la vida professional i personal.

6 – Una ordenació territorial atenta a les necessitats diverses de les persones, on ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d’un projecte comú.

7 – Eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones i que limiten les seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals… Per això, cal invertir tots els esforços possibles perquè la coeducació sigui un fet en tots els espais educatius dels nostres pobles i ciutats.

8 – Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de qualitat, que tinguin presents les necessitats de les dones i que combatin l’especial impacte que la pobresa té en la població femenina.

9 – Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar les desigualtats encara existents, especialment la bretxa salarial i la segregació sectorial i ocupacional, que continua perjudicant seriosament les dones.

10 – Reconèixer i socialitzar els treballs de cura de les persones, de la llar i de la vida, i aconseguir una corresponsabilitat real perquè les dones deixin de patir les conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per a la seva salut i per al seu desenvolupament personal, professional i social.

11 – Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar l’actual crisi que sacseja tot el món.

12 – Fer inviable que dones de tot el món continuïn morint a mans de les seves parelles, o siguin sexualment explotades, violades, assetjades, mutilades o vexades fins a extrems inexcusables per la humanitat.

Afegeix un comentari