RÀDIO HOSTAFRANCS

L’Ajuntament manté actiu el 44% de la plantilla per cobrir els serveis essencials

 

L’Ajuntament de Barcelona ha definit a través d’un decret signat per l’alcaldessa, Ada Colau, el conjunt de serveis públics essencials que es mantindran operatius per donar servei a la ciutadania durant els propers dies arran de la situació generada per la COVID-19. Al voltant de 6.700 de les 15.100 persones que integren el personal municipal es mantindran plenament operatives, un 44% del total. Per fer-ho possible, el consistori ha elaborat diferents plans de contingència que impliquen el conjunt de gerències municipals i manté reunions permanents per fer-los efectius i garantir la seva operativitat durant tots els dies que sigui necessari. Igualment, i un cop ha estat declarat formalment l’estat d’alarma per part del govern de l’Estat, recorda als empleats públics la necessitat que restin amatents per donar resposta a cadascuna de les situacions que es puguin produir.

El conjunt de serveis que l’Ajuntament de Barcelona considera essencials per al funcionament de la ciutat, alguns dels quals no depenen únicament de les competències municipals i que es mantenen en coordinació amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i amb el sector privat, són:

 • Serveis de neteja i recollida de residus.
 • Serveis de mobilitat i manteniment i gestió d’infraestructures.
 • Guàrdia Urbana de Barcelona.
 • Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, juntament amb Protecció Civil.
 • Transports públics. Donant compliment al Reial Decret Llei del Govern de l’Estat i en coordinació amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adaptarà la seva oferta de metro i autobús.
 • Tots els serveis relacionats amb el sistema sanitari com són hospitals, centres d’atenció primària, farmàcies i transport sanitari.
 • Les Gerències de Districte, tot i que les seves respectives seus romandran tancades al públic.
 • Els serveis d’informació i comunicació de Barcelona, així com el telèfon públic i gratuït 010 per donar informació actualitzada sobre els diferents serveis municipals. També Betevé com a mitjà d’informació públic.
 • Serveis bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
 • Subministrament elèctric, d’aigua i de gas, a banda de les telecomunicacions.
 • Subministrament de combustible i benzineres.
 • Serveis bancaris, estancs i perruqueries.
 • Mercabarna i l’Institut Municipal de Mercats, juntament amb tota la cadena d’abastiment alimentari.
 • El transport de mercaderies, que ha flexibilitat l’hora de càrrega i descàrrega.
 • Cementiris i Serveis Funeraris.
 • Serveis penitenciaris.
 • Ambaixades i consolats.
 • Fiscalia, jutjats penals, de guàrdia, civils i mercantils.
 • Registre Civil, Mercantil i de la Propietat.

Tancament de parcs i jardins

Des d’aquest diumenge 15 de març, també com a mesura excepcional i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19, romandran tancats 148 parcs i jardins de la ciutat. A partir d’aquest dilluns s’hi sumen igualment les fonts ornamentals i restaran tancats també els 27 punts verds de barri de tota la ciutat així com els punts verds de zona. També se suspèn el servei de punts verds mòbils i el servei de recollida de mobles i trastos vells a tota la ciutat.

Neteja i recollida de residus, adaptats a la situació

Pel que fa als serveis de neteja i recollida de residus, es garanteix el servei a tota la ciutat els pròxims dies, modificant les dinàmiques dels equips per adaptar-les a la situació, amb un sistema de torns que permet assegurar el servei durant tot el temps que durin les mesures específiques i sobretot per protegir les treballadores i els treballadors amb l’aplicació de totes les recomanacions preventives de les autoritats sanitàries. El servei de recollida de residus està garantit arreu així com el servei de neteja de carrers, on hi haurà un equip de 625 persones cada dia per mantenir la neteja de la ciutat. Es prioritzaran les zones amb recollida de residus sense contenidors, el buidat de les papereres, la neteja dels voltants dels contenidors i la neteja a l’entorn d’hospitals i centres sanitaris.

Sobre la resta de serveis urbans, es garanteixen les actuacions de control i reparació de clavegueram, l’enllumenat, la gestió d’incidències a l’arbrat i també el manteniment bàsic del verd.

Se suspenen les obres públiques

En relació a les obres públiques, tal com recull el Decret d’Alcaldia i amb l’objectiu de disminuir l’activitat de la ciutat, s’ha decidit suspendre-les durant el període de vigència de la declaració d’alarma, sense perjudici de la continuïtat de tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, els materials i l’espai públic. De forma excepcional sí que s’autoritzarà la continuïtat d’aquelles obres que puguin ser considerades essencials i que la seva suspensió comportaria perjudicis de molt difícil reparació. A més a més, cada gerència determinarà els contractes de serveis que, pel seu caràcter, s’hagin de continuar prestant.

Reforç dels serveis socials bàsics

Pel que fa als serveis socials considerats bàsics, l’Ajuntament de Barcelona ha fixat que està en disposició de garantir els següents operatius:

 • El ple funcionament ininterromput durant 24 hores al dia del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que es reforçarà amb 8 persones més. La garantia de l’atenció bàsica d’emergències socials implica que s’habilitaran diferents punts que es distribuiran de manera equilibrada per la ciutat. Igualment, el CUESB estarà disponible per activar àpats a domicilis per a persones vulnerables en cas que sigui necessari.
 • Els Centres de Serveis Socials concentraran la seva atenció en nou equipaments, en un dimensionament similar al que és habitual durant els mesos d’agost. El personal anirà canviant per torns setmanals i d’aquesta manera s’assegurarà el funcionament permanent dels serveis. L’operatiu no contempla activar cap professional que tingui dificultats respiratòries, estigui immunodeprimit o que estigui embarassada.
 • Pel que fa a l’alimentació de les persones vulnerables, es continuaran servint diàriament 1.200 àpats a domicili, mentre que els prop de 1.000 àpats en companyia es donaran per recollir, en modalitat no presencial. Aquest servei també estarà en disposició d’atendre persones vulnerables confinades per ordre sanitària, en cas que així ho activi el CUESB. Addicionalment, i sota el paraigües del Consorci d’Educació de Barcelona i en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, es garantirà l’alimentació dels 30.000 infants usuaris de beques menjador malgrat el tancament d’escoles a partir d’una targeta moneder que podran utilitzar en qualsevol establiment d’alimentació. El mateix es farà en el cas dels 3.000 infants de 0 a 3 anys de les escoles bressol municipals. Pel que fa al conjunt de menjadors socials que hi ha a la ciutat, continuaran igualment en servei, i en cas que hi hagi algun cas positiu per COVID-19 oferiran el menjar en carmanyola.
 • En relació a les persones sense llar, continuaran operatius els tres centres de primera acollida (CPA), els altres centres residencials que hi ha a la ciutat, els diferents serveis d’higiene i les més de 2.000 places en centres que gestionen entitats i en modalitats com el programa ‘Primer la Llar’. Totes elles funcionaran amb protocols preparats per haver de fer front a una situació de contagi per COVID-19. De fet, s’ha decidit la finalització de l’Operació Fred dues setmanes abans del que estava inicialment previst, per indicació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), després de detectar que dues treballadores del servei estan sent investigades per possible cas positiu del nou coronavirus. D’aquesta manera s’assegura la plena operativitat del CUESB. L’Operació Fred ha ofert uns 8.500 serveis de pernocta a 697 persones diferents des del passat mes de desembre. Tot i així, hi ha previstes alternatives en cas que calgui activar l’aïllament preventiu d’alguna persona sensellar en altres equipaments de la ciutat.
 • El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), que atén a 24.000 persones usuàries, seguirà operatiu, tot i que l’Ajuntament pararà especial atenció a les 3.000 d’aquestes persones que no disposen de xarxa familiar i que tenen en aquest servei l’única atenció de cura que reben. Les treballadores del SAD tindran garantit que podran atendre seguint les instruccions de protecció establertes per les autoritats sanitàries.
 • El Servei Municipal de Teleassistència ha estat reforçat i farà un seguiment actiu de les 100.000 persones usuàries amb una campanya d’informació específica sobre la COVID-19.
 • Es manté igualment el servei d’assistents personals a domicili per a persones amb pluridiscapacitat i en situació de gran dependència.
 • Pel que fa a les dones víctimes de violència masclista, es mantindrà també l’atenció d’urgència, el seguiment de les dones que estan allotjades per l’Ajuntament i les ajudes econòmica d’urgència previstes.
Redacció
Author: Redacció

Afegeix un comentari