Celestina Vigneaux HISTÒRIES D'HOSTAFRANCS, amb Josep Maria Carbó

Celestina Vigneaux

▼ Descarrega

Celestina Vigneaux fou una pedagoga relacionada amb els moviments de renovació pedagògica de començament del segle XX. Va ser la iniciadora de les cantines escolars, els primers menjadors d’escola a Catalunya. La primera la va crear l’any 1906 al barri d’Hostafrancs, a una escola ubicada al carrer de Sarrià, que és l’actual carrer Rector Triadó. Abans d’instal·lar-se al barri havia viscut a Madrid on es va vincular a la Institución Libre de Enseñanza, que proposava superar el model d’escola tradicional. Era la mare del filòleg Joan Coromines.