La ràdio a Catalunya

Reportatge de la sèrie ‘Moments’ de TVE a Catalunya (2013)